حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

راهنمای اندازه گیری سایز مناسب

راهنمای اندازه گیری سایز مناسب کفش:

ابتدا دور پای خود را برروی کاغذ بکشید.

سپس از بالا ترین نقطه (A) تا پایین ترین نقطه (B) را اندازه گیری کنید.

طبق جدول ذیل، با توجه به طول پای خود، سایز مناسب را انتخاب کنید.

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X